RappKalle-stämman i Västland

Spelmansgudtjänst 11.00   i  kyrkan.

 

Stämman startar kl 13oo